Heim

Dette er den offisielle internettsida til Fitjar sogelag. Sogelaget gjev ut sogeskriftet "Fitjarminne" som er ei samling historier om folk og hendingar i Fitjar frå gamle dagar. Les nedanfor om dei ulike sogeskrifta som er gjevne ut. Neste sogeskrift, Fitjarminne 2018, kjem ut hausten 2018. Ynskjer du å bli medlem i sogelaget, trykk her eller bruk menyen oppe til høgre og gå til sida "om oss/kontakt".

Nyhende Fitjar sogelag

 

Fitjarminne 2018

 

Kan kjøpast hos Thea Træet AS i Fitjar sentrum.

 

Medlemskap i sogelaget + Fitjaminne 2018 kostar til saman kr. 250,-

Berre Fitjarminne kostar kr. 150,-

Medlemskapet kostar 250,- kr og kan betalast via Vipps, søk opp Fitjar sogelag eller bruk nr. 138825. Vist du vil betala i nettbank bruk kontonr. 3546.30.39710.

 

Du kan også kjøpa Fitjarminne hos Thea Træet AS på Fitjar.

Fitjarminne 2018

 

Her er noko av innhaldet i Fitjarminne 2018: Oldfunn, Håkon den gode, Eit og anna om Fitjar og Fitjarbuen, Drama på Ringholmen, og mange andre spennande historier..

 

Klikk her eller på bildene for å sjå nærarer på innhaldet i Fitjarminn

Fitjarminne 2017

 

Føreord: I hende har du no Fitjarminne 2017. I år inneheld det alt frå kvardagsskildringar i skogsdrifta Jakob Vik var med på som gutunge i Barlindedalen på -40talet i forholdsvis nær fortid, til litt lenger bak i historien der Svein Ove Tislevoll har tatt for seg Martinus Rimmereid sitt liv som teolog og skulestyrar...

 

Klikk her eller på bildene for å sjå nærarer på innhaldet i Fitjarminne 2017.

 

Fitjarminne 2016

 

Føreord: Fitjarminne 2016, det fjerde i rekka, har mykje spanande histirisk stoff i seg. For underteikna sitt vedkommande gjorde særleg Nils Hovland sin kamp for livet i havet rett etter krigen, etter at båten han var på gjekk på ei mine, sterke inntrykk...

 

Klikk her eller på bildene for å sjå nærarer på innhaldet i Fitjarminne 2016.

 

Fitjarminne 2015

 

Føreord: Fitjarminne, det tredje i rekka, er klart for alle historieintresserte... Dramatiske augnevitneskildringar frå flyåtaka ved Leiarholmen under krigen til grublingar rundt "fotånglane" funne i Fitjar, viser ei grei spredning tidsmessig i stoffet...

 

Klikk her eller på bildene for å sjå nærare på innhaldet i Fitjarminne 2015

Fitjarminne 2014

 

Føreord: Fitjar sogelag vonar Fitjarminne "volum 2" vil bli like godt motteke som 2013 utgåva...vi har for så vidt gått litt ut over dagens kommunegrenser med historier om "Øyastovene" og Vonheim men forsvarar dette med historiske kommunegrenser.

 

Klikk her eller på bildene for å sjå nærare på innhaldet i Fitjarminne 2015

Scanna utgåve av Fitjarminne 2013 kan lesast her på sogelaget si internett sida.

Klikk her eller på bilda.

Papirutgåve er utsolgt.

Copyright @ All Rights Reserved

E-post: post@fitjarsogelag.no