Heim

Dette er den offisielle internettsida til Fitjar sogelag. Sogelaget gjev ut sogeskriftet "Fitjarminne" som er ei samling historier om folk og hendingar i Fitjar frå gamle dagar. Les nedanfor om dei ulike sogeskrifta som er gjevne ut.  Ynskjer du å bli medlem i sogelaget, trykk her eller bruk menyen oppe til høgre  og gå til sida "om oss/kontakt".

Lansering Fitjarminne 2021


nov 2021, kl.: 1900. Seniorsenteret Fitjar kultur - og idrettsbygg

Ny dato for lansering av Fitjarminne  er 25 nov 2021

Årsmøte i Fitjar Sogelag 2021


Årsmøte vart halde på Seniorsenteret 31 mai 2021 med etterfølgande styremøte og konstituering av styret. Det nye styret er:


Christer Stewart Aarbø: Leiar
Terje Vidar Vestvik: Skrivar

Magnar Kloster: Bokredaktør
 John Arvid Skumsnes: Økonomiansvarleg

Harald Westerheim: Styremedlem

Rasmus Fitjar: Styremedlem

Marta Eidet Helland: Styremedlem

 Johannes Nesse: Styremedlem

 

Kontigenten blir uforandra kr. : 250,- ink årets Fitjarminne

Medlemskapet kostar 250,- kr og kan betalast via Vipps, søk opp Fitjar sogelag eller bruk nr. 138825. Vist du vil betala i nettbank bruk kontonr. 3546.30.39710.


Du kan også  kjøpa Fitjarminne hos Thea Træet AS på Fitjar.

Fitjarminne 2020Med utsikt mot Fodno på framsida, ynskjer me i Fitjar Sogelag velkommen til årets utgave av årboka vår Fitjarminne. I år kan me by på ni artiklar frå Fitjars nære og fjerne fortid: artiklar om mellom anna kolera-epedemien, bergverkshistoria på Fitjar og juletradisjonar i Færøysund. Heile innholdsfortegnelsen finn fu ved å klikka her.

Fitjarminne 2019I årets utgave av Fitjarminne kan du blandt anna lesa om spanskesyja som herja bygda mellom år 1918 og 1920.  Du kan og lesa om Fitjarkvartetten som og herja i bygda men på ein heilt anna måte.  Heile innhaldsfortegnelsen finn du ved å klikka her.

Fitjarminne 2018


Her er noko av innhaldet i Fitjarminne 2018:  Oldfunn, Håkon den gode, Eit og anna om Fitjar og Fitjarbuen, Drama på Ringholmen, og mange andre spennande historier..


Klikk her eller på bildene for å sjå nærarer på innhaldet i Fitjarminn

Fitjarminne 2017


Føreord: I hende har du no Fitjarminne 2017. I år inneheld det alt frå kvardagsskildringar i skogsdrifta  Jakob Vik var med på som gutunge i Barlindedalen på -40talet i forholdsvis nær fortid, til litt lenger bak i historien der Svein Ove Tislevoll har tatt for seg Martinus Rimmereid sitt liv som teolog og skulestyrar...


Klikk her eller på bildene for å sjå nærarer på innhaldet i Fitjarminne 2017.


Fitjarminne 2016


Føreord: Fitjarminne 2016, det fjerde i rekka, har mykje spanande histirisk stoff i seg. For underteikna sitt vedkommande gjorde særleg Nils Hovland sin kamp for livet i havet rett etter krigen, etter at båten han var på gjekk på ei mine, sterke inntrykk...


Klikk her eller på bildene for å sjå nærarer på innhaldet i Fitjarminne 2016.


Fitjarminne 2015


Føreord: Fitjarminne, det tredje i rekka, er klart for alle historieintresserte... Dramatiske augnevitneskildringar frå flyåtaka ved Leiarholmen under krigen til grublingar rundt "fotånglane" funne i Fitjar, viser ei grei spredning tidsmessig i stoffet...


Klikk her eller på bildene for å sjå nærare på innhaldet i Fitjarminne 2015

Fitjarminne 2014


Føreord: Fitjar sogelag vonar Fitjarminne "volum 2" vil bli like godt motteke som 2013 utgåva...vi har for så vidt gått litt ut over dagens kommunegrenser med historier om "Øyastovene" og Vonheim men forsvarar dette med historiske kommunegrenser.


Klikk her eller på bildene for å sjå nærare på innhaldet i Fitjarminne 2015

Scanna utgåve av Fitjarminne 2013 kan lesast her på sogelaget si internett sida.

Klikk her eller på bilda.

Papirutgåve er utsolgt.