Heim

Dette er den offisielle internettsida til Fitjar sogelag. Sogelaget gjev ut sogeskriftet "Fitjarminne" som er ei samling historier om folk og hendingar i Fitjar frå gamle dagar. Les nedanfor om dei ulike sogeskrifta som er gjevne ut. Neste sogeskrift, Fitjarminne 2020, kjem ut hausten 2020. Ynskjer du å bli medlem i sogelaget, trykk her eller bruk menyen oppe til høgre  og gå til sida "om oss/kontakt".


Fitjarminne 2020 er no for salg.

Fitjarminne 2020 kan kjøpast hos Thea Træet AS på Fitjar frå  mandag 23/11-20.


Thea Træet har også medlemslista og deler ut boka til alle betalande medlemmer.

Medlemskapet kostar 250,- kr og kan betalast via Vipps, søk opp Fitjar sogelag eller bruk nr. 138825. Vist du vil betala i nettbank bruk kontonr. 3546.30.39710.


Du kan også  kjøpa Fitjarminne hos Thea Træet AS på Fitjar.

Fitjarminne 2020På grunn av den nye koronasituasjonen og fare for smitte ser me oss nødt til å avlysa bokalnseringa av Fitjarminne 2020 som skulle funnet stad i Kultursalen onsdag 11 nov 2020.  Me kjem atende til korleis me skal dela ut boka til medlemmane. Boka kan om kort tid også kjøpast hos Thea Træet.

Fitjarminne 2019I årets utgave av Fitjarminne kan du blandt anna lesa om spanskesyja som herja bygda mellom år 1918 og 1920.  Du kan og lesa om Fitjarkvartetten som og herja i bygda men på ein heilt anna måte.  Heile innhaldsfortegnelsen finn du ved å klikka her.

Fitjarminne 2018


Her er noko av innhaldet i Fitjarminne 2018:  Oldfunn, Håkon den gode, Eit og anna om Fitjar og Fitjarbuen, Drama på Ringholmen, og mange andre spennande historier..


Klikk her eller på bildene for å sjå nærarer på innhaldet i Fitjarminn

Fitjarminne 2017


Føreord: I hende har du no Fitjarminne 2017. I år inneheld det alt frå kvardagsskildringar i skogsdrifta  Jakob Vik var med på som gutunge i Barlindedalen på -40talet i forholdsvis nær fortid, til litt lenger bak i historien der Svein Ove Tislevoll har tatt for seg Martinus Rimmereid sitt liv som teolog og skulestyrar...


Klikk her eller på bildene for å sjå nærarer på innhaldet i Fitjarminne 2017.


Fitjarminne 2016


Føreord: Fitjarminne 2016, det fjerde i rekka, har mykje spanande histirisk stoff i seg. For underteikna sitt vedkommande gjorde særleg Nils Hovland sin kamp for livet i havet rett etter krigen, etter at båten han var på gjekk på ei mine, sterke inntrykk...


Klikk her eller på bildene for å sjå nærarer på innhaldet i Fitjarminne 2016.


Fitjarminne 2015


Føreord: Fitjarminne, det tredje i rekka, er klart for alle historieintresserte... Dramatiske augnevitneskildringar frå flyåtaka ved Leiarholmen under krigen til grublingar rundt "fotånglane" funne i Fitjar, viser ei grei spredning tidsmessig i stoffet...


Klikk her eller på bildene for å sjå nærare på innhaldet i Fitjarminne 2015

Fitjarminne 2014


Føreord: Fitjar sogelag vonar Fitjarminne "volum 2" vil bli like godt motteke som 2013 utgåva...vi har for så vidt gått litt ut over dagens kommunegrenser med historier om "Øyastovene" og Vonheim men forsvarar dette med historiske kommunegrenser.


Klikk her eller på bildene for å sjå nærare på innhaldet i Fitjarminne 2015

Scanna utgåve av Fitjarminne 2013 kan lesast her på sogelaget si internett sida.

Klikk her eller på bilda.

Papirutgåve er utsolgt.