Fitjarminne 2014

Fitjarminne 2014

Fitjarminne 2014 kan kjøpast hos Thea Træet på Fitjar

Innahald


Føreord

Vonheim

Øyastover og fiske i Fitjar

Fakkelstafetten

Fitjarbunaden

Dagbøkene

Engesund

Oppskrifter og råd om matlaging

Misjonsåkeren

Den gamle møkakipo