Om oss/kontakt

Fitjar Sogelag:


Sogelaget ynskjer å formidla Fitjar si historie ut til flest mogeleg både unge og gamle. I tillegg er ei viktig oppgåve å ta vare på og dokumentera historia gjennom skrift og bilete.Fitjarminne:


Fitjarminne er eit sogeskrift som Fitjar sogelag gjev ut ein gong i året. Til no har laget gitt ut 5 sogeskrift, det siste i 2017. Neste Fitjarminne kjem ut hausten 2018.


Sogeskriftet kan kjøpast over disk hos Thea Træet AS på Fitjar.


Ynsjer du sogeskriftet tilsendt i posten kostar det kr. 70,- i tillegg og må bestillast via kontaktskjema her på sida og betalast på førehand.


Medlemskap:


Medlemskap i Fitjar sogelag kostar pt kr.: 250,-.

For å bli medlem, betal medlemsavgifta inn til kontonr. : 3546.30.39710 merk med namn, det kan også brukast VIPPS (138825). Medlemsavgifta inkluderer Fitjarminne 2018 som kjem ut til hausten.E-post Fitjar sogelag: post@fitjarsogelag.no

eller bruk kontaktskjemat til høyre.


 
 
 
 

Konstituering av styret 2020.

(Årsmøte var halde 2 mars 2020)
Første styremøte etter årsmøte blei halde 29 juni 2020
Årsmøte valgte Crister Aarbø til leiar

Styre konstituerte seg slik:

Terje V. Vestvik: Skrivar

John Arvid Skumsnes:  Økonomiansvarlig/kasserar

Magnar Kloster: Teknisk redaktør

Harald Westerheim:  Bilde redaktør
Johannes Nesse: Styremedlem
Martha E. Helland: Styremedlem


Styret vil jobba med disse sakene i tida frammover:

  • Utgjevelse av Fitjarminne 2020. Arbeide er tross koronapandemien i godt gjenge og boka vil koma i salg ut på hausten.
  • Planlegging av ny sogekveld.